Bazı Eklenti ve Temalar Drupal 8 Çekirdeğinden Çıkarıldı

Bazı Eklenti ve Temalar Drupal 8 Çekirdeğinden Çıkarıldı

Aşağıdaki eklenti ve temalar Drupal 8 çekirdeğinden çıkarıldı.

Eklenti ya da tema Yerine kullanılabilecek olan
Blog eklentisi Blog oluşturmak için içerik türleri, alanlar ve Views (şimdi çekirdekte) eklentini kullanın. Blog eklentisi şimdi çekirdek dışı bir eklenti olarak da kullanıma açık.
Dashboard eklentisi

Dashboard eklentisi çekirdek dışı bir eklenti olarak kullanıma açık.

Garland teması Garland teması artık çekirdek dışı bir tema olarak kullanılabilecek.
List eklentisi Bkz. List eklentisi Options eklentisi ile birleştirildi.
OpenID eklentisi OpenID eklentisi çekirdek dışı bir eklenti olarak kullanıma açık.
PHP filter eklentisi PHP filter eklentisinin çekirdekten çıkarılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: PHP Filter module removed from Drupal core
Poll eklentisi Poll (Anket) eklentisi çekirdek dışı bir eklenti olarak kullanıma açık. Anket (yoklama) işlevi sunan başka çekirdek dışı eklentiler de var.
Profile eklentisi Kullanıcılara alanlar ekleyin ya da çekirdek dışı Profile 2 eklentisini kullanın.
Trigger eklentisi Çekirdek dışı Rules eklentisi benzer işlevseliği sunuyor. Ayrıca Trigger eklentisi çekirdek dışı bir eklenti olarak kullanıma açık.