views

Genel Kavramlar

Bu sayfa Drupal'ı keşfetmeye başlarken yardımcı olacak bazı genel kavramları tartışmaktadır.

Views

Views(Görünümler), Drupal'ın en çok kullanılan eklentisidir. Temel olarak; SQL, PHP vb.

Chaos Tool Suite (CTools)

Chaos Tool Suite, kısa adıyla CTools, Drupal'ın en temel ve önemli eklentilerinden biridir ve Views'dan sonra en yaygın olarak kullanılan Drupal eklentisidir.

Drupal Commerce İle Ürün Ekleme ve Gösterme (Drupal 7)

Bu derste Drupal Commerce ile ürün, ürün gösterim içerik türü oluşturma ve ürün ekleme çok yalın olarak, adım adım anlatılıyor.

İçeriğe Eklenen Görselleri Views Slideshow ile Gösterme

Bu Drupal dersinde amaçlanan, herhangi bir düğüme(içeriğe) image alanı kullanılarak eklenmiş görsellerin Views(Views Slideshow) kullanılarak yine aynı düğümde slideshow biçiminde gösterilmesi.

Sayfalar