Yardımcı Araç (Utility)

Pathauto

Pathauto eklentisi çeşitli içerik türleri ve bölümler (düğüm, sınıflandırma terimi, kullanıcı) için, kullanıcıların elle tanımlamasına gerek kalmadan, otomatik olarak URL/yol takma adları oluşturur

Date

Date eklenti paketi hem esnek bir tarih/zaman alan türü olan Date alanını hem diğer eklentilerin kullanabileceği bir Date API'ını içerir.