Görünümler (Views)

Views

Views(Görünümler), Drupal'ın en çok kullanılan eklentisidir. Temel olarak; SQL, PHP vb.

Chaos Tool Suite (CTools)

Chaos Tool Suite, kısa adıyla CTools, Drupal'ın en temel ve önemli eklentilerinden biridir ve Views'dan sonra en yaygın olarak kullanılan Drupal eklentisidir.