Conditional Fields | Drupal Eklentileri

Conditional Fields(Koşullu Alanlar) eklentisi, iki alan arasında bağımlılık ilişisi kurmaya ve bir alanın değer ve durumunu başka bir alanın değer ve durumuna bağlı kılmaya yarar. "Bağımlı Olan(Dependent)"  alan, "Bağımlı Olunan(Dependee)" alana göre tepki verir.

Conditional Fields(Koşullu Alanlar) eklentisi kullanım örneği:

Kullanıcı kayıt formunda "Askerlik Durumu" adlı bir alan olduğunu varsayalım. Bu alanı kadın kullanıcılara göstermemek için Conditional Fields eklentisi ile "Cinsiyet" alanına bağlayabilir, yalnızca "Erkek" seçildiğinde görünür olmasını sağlayabilirsiniz.

Eklenti Bilgileri