Chaos Tool Suite (CTools) | Drupal Eklentileri

Chaos Tool Suite, kısa adıyla CTools, Drupal'ın en temel ve önemli eklentilerinden biridir ve Views'dan sonra en yaygın olarak kullanılan Drupal eklentisidir.

Chaos Tool Suite, Page Manager gibi bir takım işlevler barındırsa da asıl olarak bir API(Application Programming Interface/Uygulama Programlama Arayüzü[UPA])'dır ve diğer birçok önemli eklenti için altyapı ve araç kütüphanesi sunar. Örneğin; Views, Context vb. Drupal eklentilerini kullanabilmek için CTools eklentisi kurulu olmalıdır.

Eklenti Bilgileri